Ryszard Stryjec, drzeworyt „Przystań”

23 lutego 2024

polskie malarstwo

Ryszard Stryjec, linoryt „Topielica”, 1968

3 lutego 2024

polskie malarstwo

Ryszard Stryjec, linoryt „Daleki rejs”, 1968

29 stycznia 2024

polskie malarstwo