Baletnica, Igor Talwiński (1907 – 1983)

1 marca 2024

II poł. XX w.