Marszałek Piłsudski, Ćmielów, proj. A. Siemaszko

19 października 2023

II poł. XX w.