Rajskie ptaki, figura Karl Ens Volkstedt

16 marca 2022

1919 – 1945

Dwie czaple, figura, Karl Ens Volkstedt

25 lutego 2022

1919 – 1945

Dzięcioły, figurka Karl Ens Volkstedt

25 lutego 2022

przed 1919 r.

Jemiołuszki, figurka, Karl Ens Volkstedt

19 stycznia 2022

1919 – 1945

Muzykująca para, figurka, Rudolf Kammer

11 stycznia 2022

lata 50-te

Źrebak, figurka Unterweissbach

27 grudnia 2021

lata 60-te