Łopatka do tortu, srebro, Francja

21 września 2022

1891 – 1912

Śliczna cukiernica, srebro 835, Szwecja

13 marca 2022

II poł.  XX w.

Srebrny pojemniczek na tabletki, niello

21 listopada 2021

poł. XX w.