Kolejowy zegarek kieszonkowy, Waltham

19 grudnia 2022

pocz. XX w.