Perkoz, Grafenthal

15 listopada 2018

Połowa XX w