Patera, Ilmenau Turyngia

22 maja 2021

poł. XX w.

Patera, Ilmenau Turyngia

8 maja 2021

poł. XX w.

Patera, Ilmenau Turyngia

22 kwietnia 2020

lata 70-te

Puzderko, Ilmenau

29 listopada 2018

lata 30-te XX w

Świecznik, Ilmenau

18 stycznia 2017

lata 30-te