c464

Pejzaż morski, Waldemar Schlichting

23 czerwca 2017

lata 20-30-te XXw