f943

Wazon – flet, ALKA

13 grudnia 2016

Lata 60-te XXw

f327

Wazon-flet, Rosenthal

19 sierpnia 2016

Rosenthal, lata 50-te.

6193097686

Wazon z początku XX wieku

23 maja 2016

Wspaniała dekoracja środka stołu!