Akt, Igor Talwiński (1907 – 1983)

10 grudnia 2023

II poł. XX w.